Reiki Energy Lineage

 
 
Mikao USUI
(Founder of Reiki Ryoho)

|

Kanichi TAKETOMI
(3rd president of Usui Reiki Ryoho Gakkai)

|

Kimiko KOYAMA
(6th president of Usui Reiki Ryoho Gakkai)

|

Hiroshi DOI
(Founder of GENDAI REIKI HO)

|

Yuki TAMURA
 (Australian Note)

 
   
 
(Japanese only)
Copyright(c) Australian Note-キネシオロジー、レイキ、アロマセラピー、フラワーエッセンス- 2010